Posturi scoase la concurs

Vineri, 24 Martie 2017 08:30

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.286/2011, modificată și completată prin Hotărârea Guvernului nr.1027/2011 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, anunță scoaterea la concurs a unei funcții contractuale de consilier 1A la Biroul Patrimoniu si Administrativ din cadrul Direcției Generale Buget Finanțe și Fonduri Europene
Proba scrisă: 20 aprilie 2017, ora 10.00.
Proba de interviu se susține într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data probei scrise

Joi, 16 Martie 2017 14:55

În conformitate cu prevederile OUG nr. 45/2008 și a Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacantă de consilier juridic superior din cadrul Direcției Îmbunătățiri Funciare și Fond Funciar-Serviciul Irigații-Compartimentul Fond Funciar și Reglementare Vânzări Terenuri.
Proba scrisă: 29 martie 2017, ora 10.00.

Luni, 27 Februarie 2017 08:30

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în temeiul O.U.G. nr. 45/2008, anunţă scoaterea la concurs de recrutare a funcţiei publice de conducere vacante de director general la Direcția Generală Control, Antifraudă și Inspecții din cadrul aparatului propriu al MADR, în data de 10 martie 2017, ora 10,00 proba scrisă. Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici la secretarul comisiei de concurs – doamna Mihaela Roman, în termen de 8 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial partea a III-a – telefon 0374.112.726. Concursul de va desfășura la sediul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

Luni, 06 Februarie 2017 08:30

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale anunţă concursul de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuţie vacante de consilier juridic clasa I gradul profesional superior la Direcția Juridică - Serviciul Legislație și Avize.
Data: 17 februarie 2017, ora 10:00, proba scrisă.

Vineri, 16 Decembrie 2016 12:44

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale organizează concurs prin recrutare pentru ocuparea funcției publice de executie temporar vacantă de consilier superior din cadrul Direcției Generale Politici Agricole și Industrie Alimentară- Direcția Politici în Zootehnie
Proba scrisă: 30 decembrie 2016, ora 10.00

Joi, 08 Decembrie 2016 08:02

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în temeiul H.G. nr. 611/2008, anunţă scoaterea la concurs a unei funcţii publice de execuție vacante de consilier asistent la Direcția Generală Control, Antifraudă și Inspecții, Compartimentul județean Mehedinți. Interviul se va susţine într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.
Proba scrisă: 09 ianuarie 2016, ora 10,00

Joi, 08 Decembrie 2016 08:00

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în temeiul O.U.G. nr. 45/2008, anunţă scoaterea la concurs a 2(două) funcţii publice de execuție vacante din cadrul aparatului propriu. Interviul se va susţine într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Proba scrisă: 21 decembrie 2016, orele 10,00.

Marți, 29 Noiembrie 2016 10:34

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale anunță concursul de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuţie vacante de consilier juridic clasa I gradul profesional superior la Direcția Juridică – Serviciul Litigii.
Proba scrisă: 14 decembrie 2016, ora 10,00

Joi, 24 Noiembrie 2016 08:30

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în temeiul O.U.G. nr. 45/2008, anunţă scoaterea la concurs a unor funcţii publice de execuție vacante. Interviul se va susţine într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise. Concursul se va desfășura la sediul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale din B-dul. Carol I nr. 2-4, sector 3, Bucureşti.
Data: 12 decembrie 2016, orele 10,00 proba scrisă.

Luni, 21 Noiembrie 2016 08:40

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în temeiul O.U.G. nr. 45/2008, anunţă scoaterea la concurs a unor funcţii publice de execuție vacante la Direcția Generală Control, Antifraudă și Inspecții. Interviul se va susţine într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise. Concursul se va desfășura la sediul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale din B-dul. Carol I nr. 2-4, sector 3, Bucureşti.
Proba scrisă: 07 decembrie 2016, ora 10,00 

Pagina 1 din 2