APDRP  |  ADS  |  ANCA  |  APIA  |  ISTIS  |  SNIF  |  ANARZ  |  CNAFP  |  MAKIS  |  AHN  |  IBA  |  RNP  |  ONVV  |  ONDOV  |  INCS  | 
    Acasă | Contact | Caută  
AgriculturăPăduriDezvoltare RuralăIntegrareUTSCGInspecţiiTeritoriuBuget
Zootehnie
Produse alimentare
Fitosanitar
Agricultura ecologica
Fond funciar și îmbunătățiri funciare
Politici comerciale
Pescuit si acvacultura
Producţie vegetală
Rezultate cercetare
Diverse

 

Index >> Agricultură >>Pescuit si acvacultura
Ultima actualizare: 2007-05-22

- PESCUIT ŞI ACVACULTURĂ -
AGENTIA NAŢIONALĂ PENTRU PESCUIT ŞI ACVACULTURĂ (ANPA)

Agentia Natională pentru Pescuit si Acvacultură anunta publicul interesat despre disponibilizarea proiectului de Program Operational pentru Pescuit si finalizarea Raportului de Mediu pentru programul mentionat. Documentele pot fi consultate mai jos sau la sediul A.N.P.A., sos.Olteniţei, nr.35-37, tel :332 61 32. Publicul poate trimite comentarii si propuneri scrise la sediul A.N.P.A. si la sediul Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor din b-dul Liberatii nr.12, in termen de 48 de zile de la data prezentului anunt.  In conformitate cu prevederile HG.1076/2004, dezbaterea publica a documentelor mentionate va avea loc in data de 9 iulie 2007, ora 11, sala 20 din Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării  Rurale.

- PLANUL NATIONAL STRATEGIC PENTRU PESCUIT 2007-2013 (PNS) - proiect
(fisier in format , 1851 KB)

- PROGRAMUL OPERATIONAL PENTRU PESCUIT - proiect
(actualizat 22 mai 2007, fisier in format , 106 KB)

- EVALUARE STRATEGICA DE MEDIU A PLANULUI OPERATIONAL PENTRU PESCUIT - Raport final
(actualizat 22 mai 2007, fisier in format , 1811 KB)

English version
- ENVIRONMENTAL REPORT OPERATIONAL PROGRAMME FOR FISHERIES - ROMANIA
- PRELIMINARY DRAFT
(file , 1718 KB)

- Patrimoniul de interes piscicol al României este constituit din suprafeţe acoperite permanent sau temporar cu ape:

- întindere:
- de aproape 500.000 ha ape stagnante,
- 66.000 km ape curgătoare, râuri din zona de munte, colinară şi de şes,
- 25.000 km2 ape marine din Zona Economică Exclusivă la Marea Neagră.

- suprafeţele de ape din domeniul public sunt reprezentate de:
- 300.000 ha lacuri naturale şi bălţi,
- 98.000 ha lacuri de acumulare şi poldere,
- 47.000 km râuri din zona colinară şi de şes,
- 18.000 km râuri din zona montană,
- 1.075 km fluviu Dunăre.
- În România există 100.000 ha amenajări piscicole structurate astfel:
- 84.500 ha crescătorii piscicole,
- 15.500 pepiniere piscicole,
- 25 ha păstrăvării,
- 168 de exploataţii.

Structura pe specii a patrimoniului piscicol din România:
-          85% reprezintă cuprinide, atât de origine indigenă cât şi de origine asiatică,
-          15% reprezintă şalău, ştiucă, somn, sturioni şi salmonide de apă dulce.

-Domeniile productive în sectorul pescăresc din România sunt׃ acvacultura, pescuitul de captură în Marea Neagră şi pescuitul de captură în apele interioare.

OBIECTIVE URMĂRITE ÎN STRATEGIA DE DEZVOLTARE A SECTORULUI PESCĂRESC

- PESCUITUL

- Urmărirea unei exploatări echilibrate şi responsabile a resurselor acvatice vii din bazinele naturale, favorizând dezvoltarea durabilă şi adoptarea masurilor necesare pentru a proteja, conserva şi regenera aceste resurse şi ecosistemele acvatice.

-        Modernizarea flotei de pescuit costier la Marea Neagră şi implementarea mecanismului de raportare statistică a capturilor şi debarcărilor de peşte şi alte resurse acvatice vii.
-       
Realizarea porturilor pescăreşti şi a punctelor de debarcare a peştelui.
-        Sprijinirea organizaţiilor de producători în vederea creşterii eficienţei activităţii de pescuit.

- ACVACULTURA

-        Dezvoltarea şi modernizarea activităţii de acvacultură.
-        Dezvoltarea acvaculturii marine.
-        Implementarea de tehnologii noi de creştere a peştelui şi a altor vieţuitoare  acvatice în sisteme superintensive.
-        Introducerea de specii cu valoare economică ridicată.
-        Înfiinţarea de ferme familiale piscicole in vederea valorificării terenului pe care sunt amplasate acestea si promovarea activităţilor de turism piscicol.
-        Creşterea producţiei pentru acoperirea necesităţilor pieţei.
-
       Promovarea formării profesionale a personalului din domeniu pescăresc.

- PIAŢA DE PEŞTE ŞI PRODUSE DIN PEŞTE

-        Realizarea unui sistem modern de colectare, procesare, transport si distribuţie a peştelui si a produselor din peste.
-
        Înfiinţarea de asociaţii şi organizaţii de producători în zonele cu potenţial piscicol ridicat.
-
        Modernizarea sistemului de monitorizare a peştelui şi a altor vieţuitoare acvatice.
-        Stimularea comerţului responsabil, care să contribuie la conservarea resurselor acvatice.
-
        Îmbunătăţirea calităţii produselor pescăreşti, transparenţa pieţei şi informarea consumatorului.

            
Copyright © 2007 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale