APIA  |  APDRP  |  ANPA  |  ANARZ  |  ADS  |  ANIF  |  ONVPV  |  ISTIS  |  IBA  |  DAJ  | 
    Home | Contact | Sitemap | Cauta  
Sector vegetalZootehnie si ind.alimentaraFitosanitarDezvoltare RuralaAfaceri EuropeneInspectii si controlPescuit si acvacultura (FEP)Buget
Ministru
Daniel Constantin
Secretari de Stat
Achim Irimescu
Dumitru Daniel Botănoiu
Gheorghe Albu
Secretar General
Sergiu Sorin Chelmu
Secretar General Adj.
Rela Nicoleta Stefanescu
Transparenta decizionala
Acte normative aflate în avizare internă
Proiecte de acte normative
Arhiva legislativa
Declaratii de avere
Organigrama
Organigrama
Venituri salariale MADR
R O F
Posturi scoase la concurs
Rezultate promovare
Personal contractual
Presa
Echipa
Arhiva
Comunicate


ACTE NORMATIVE AFLATE ÎN AVIZARE INTERNĂ

Afişează proiectele legislative de la 1 la 15 din 19

     21. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli
(postat 31.05.2012, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     20. HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar şi a datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi a unor unităţi din subordinea acestuia, prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
(actualizat 24.05.2012, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     19. HOTĂRÂRE privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unor imobile sau a unor părţi din acestea, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi de modificare a anexei la Hotărârea Guvernului nr. 481/2011 privind transmiterea unor imobile sau a unor părţi din acestea, aflate în domeniul public al statului, din administrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, pentru unele centre judeţene aflate în subordinea acesteia
(actualizat 24.05.2012, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     18. HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor unităţi de cercetare - dezvoltare agricolă, prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
(postat 27.04.2012, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     17. ORDIN pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Comisiei interministeriale pentru autorizarea îngrăşămintelor noi, amendamentelor pentru sol şi a nutrienţilor în vederea înscrierii în lista îngrăşămintelor, amendamentelor pentru sol şi a nutrienţilor autorizate/autorizaţi, cu menţiunea RO-ÎNGRĂŞĂMÂNT, pentru utilizarea şi comercializarea în România
(actualizat 27.04.2012, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     16. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind garantarea în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale
(postat 24.04.2012, fisier in format *.pdd)

Textul complet...
     15. LEGEA viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole
(postat 18.04.2012, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     14. ORDIN privind autorizarea unităţilor prim procesatoare de tutun brut
(postat 10.04.2012, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     13. HOTĂRÂRE privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unor imobile sau a unor părţi din acestea, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi de modificare a anexei la Hotărârea Guvernului nr. 481/2011 privind transmiterea unor imobile sau a unor părţi din acestea, aflate în domeniul public al statului, din administrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, pentru unele centre judeţene aflate în subordinea acesteia
(postat 09.04.2012, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     12. ORDIN pentru aprobarea Normelor privind gestionarea, procedura şi condiţiile de acordare a drepturilor de plantare nouă, replantare sau plantare pe o rezervă a viţei-de-vie pentru struguri de vin, precum şi modelul de cerere a plantării/replantării viţei-de-vie şi de înscriere în Registrul Plantaţiilor Viticole
(postat 06.04.2012, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     11. ORDIN privind aprobarea Normelor tehnice pentru producerea vinurilor cu indicaţie geografică
(actualizat 05.04.2012, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     10. NORME TEHNICE pentru producerea vinurilor cu indicaţie geografică
(actualizat 05.04.2012, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     9. ORDIN privind stabilirea cuantumului taxei pentru autorizarea anuală a plantaţiilor viticole destinate obţinerii de struguri pentru producerea de vinuri cu indicaţie geografică, a cuantumului taxei pentru atestarea dreptului de utilizare a indicaţiei geografice pentru comercializarea vinurilor cu indicaţie geografică şi aprobarea introducerii însemnului de certificare a calităţii vinurilor cu indicaţie geografică îmbuteliate
(postat 03.04.2012, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     8. ORDIN privind autorizarea şi controlul cultivatorilor de plante modificate genetic, şi măsuri pentru asigurarea coexistenţei plantelor modificate genetic cu cele convenţionale şi ecologice
(postat 20.03.2012, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     7. ORDIN privind modificarea Anexei la Ordinul nr. 190/2009 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea şi plata impozitului pe veniturile băneşti din agricultură realizate prin valorificarea produselor vândute către unităţi specializate pentru colectare, unităţi de procesare industrială sau către alte unităţi, pentru utilizare ca atare
(postat 14.03.2012, fisier in format *.pdf)

Textul complet...

 1  2   pagina următoare >>>

ARHIVA ACTE NORMATIVE AFLATE IN AVIZARE INTERNA 2011

ARHIVA ACTE NORMATIVE AFLATE IN AVIZARE INTERNA 2010

            
Copyright © 2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale