APDRP  |  ADS  |  ANCA  |  APIA  |  ISTIS  |  ANIF  |  ANARZ  |  ANPA  |  ONPTER  |  IBA  |  RNP  |  ONVV  |  ONDOV  |  INCS  | 
    Home | Contact | Sitemap | Cauta  
AgriculturaArhiva paduriDezvoltare RuralaUTSCGAfaceri EuropeneInspectiiTeritoriuFEP
Ministru
Mihail Dumitru
Secretari de Stat
Adrian Radulescu
Barna Tanczos
Secretar General
Ion Anghel
Secretar General Adj.
Sergiu Sorin Chelmu
Legislatie
Acte normative aflate în dezbatere publica
Acte normative aflate în avizare internă
Proiecte legislative
Declaratii de avere
Arhiva legislativa
Organigrama
Organigrama
Venituri salariale MADR
R O F
Posturi scoase la concurs
Examen reorganizare
Presa
Echipa
Arhiva
Comunicate

FERMIER ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ
Învaţă să fii fermier !

Plăţi Directe pe Hectar
(de la Uniunea Europeană)

Plăţi Naţionale Complementare
(de la Ministerul Agriculturii)

Fonduri pentru Dezvoltare Rurală
(de la Uniunea Europeană şi Ministerul Agriculturii)  

Ajutor de Stat
(de la Ministerul Agriculturii)

Mecanisme de Piaţă
(de la Uniunea Europeană)

Plăţi Directe pe Hectar

 • Plăţile Directe pe Hectar vor fi introduse în 2007 şi vor fi susţinute din fondurile Uniunii Europene.
 • Suma dată în 2007 va fi de circa 50 euro/ hectar (aproximativ 1.800.000 lei vechi). Această sumă va creşte pas cu pas, în fiecare an, până în anul 2013, când va ajunge la peste 200 euro/ hectar/ an).
 • Banii se vor da celor care lucrează pământul – proprietari sau arendaşi – în următoarele condiţii:
   • suprafaţa de teren agricol lucrată (teren arabil, păşune, vie, livadă etc.) să fie de cel puţin 1 hectar, împărţită în parcele de cel puţin 30 de ari
   • pământul să fie înscris în Registrul Fermelor
   • proprietarul sau arendaşul să depună o cerere până la data de 15 mai 2007
 • Instituţia care va da plăţile directe pe hectar este Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA). În fiecare judeţ al României există mai multe centre ale acestei agenţii, unde se pot obţine lămuriri în legătură cu banii pe care agriculturii îi vor primi.

Plăţi Naţionale Complementare

 • Plăţile Naţionale Complementare vor fi introduse tot din 2007 şi se vor adăuga la Plăţile Directe la Hectar. Deosebirea este că Plăţile Naţionale Complementare vor fi plătite de către statul român, din bugetul Ministerului Agriculturii.
 • Plăţile Naţionale Complementare vor fi date pe suprafaţa cultivată, respectiv pe cap de animal, conform modelului european.
 • Se vor da plăţi naţionale complementare pentru cele mai importante culturi agricole din România, astfel:
   • pentru grupa I (grâu, secară, orz, orzoaică, ovăz, floarea soarelui, porumb, rapiţă, leguminoase boabe) se vor da în jur de 30 euro/ hectar/ an (adică peste 1 milion de lei vechi)
   • pentru grupa II (sfeclă de zahăr, soia, hamei, orez, tutun, in, cânepă) se vor da 216 euro/ hectar/ an (peste 7,5 milioane lei vechi).
 • Se vor da de asemenea plăţi naţionale complementare pentru animalele din fermele care produc pentru piaţă, astfel:
   • pentru vaci de lapte (circa 6,5 milioane lei vechi/ cap de animal, plată condiţionată de calitatea laptelui livrat)
   • pentru tăuraşi la îngrăşat (7 milioane lei vechi/ cap de animal, dacă tăuraşul are peste 500 kg.)
   • pentru bovine adulte predate la abator (circa 4,5 milioane lei vechi/ cap de animal)
   • pentru oi şi capre (200.000 lei vechi/ cap de animal)
 • Plăţile Naţionale Complementare vor ajunge la fermieri tot prin intermediul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA). Ele pot fi majorate în funcţie de resursele bugetare şi de nevoile producătorilor agricoli. 

Fonduri pentru Dezvoltare Rurală

 • Fondurile pentru Dezvoltare Rurală reprezintă banii europeni care vor daţi României pentru investiţii în agricultură şi dezvoltare rurală. Conform negocierilor dintre România şi Uniunea Europeană, ţara noastră va beneficia de circa 7,5 miliarde euro (262.000 miliarde lei vechi) pentru perioada 2007 – 2013, ceea ce înseamnă 1,07 miliarde de euro pe an. La aceşti bani se adaugă contribuţiile statului român, în funcţie de tipurile de investiţii care vor realizate.
 • Fondurile pentru Dezvoltare Rurală sunt asemănătoare cu fondurile SAPARD, dar au ceva în plus:
   • sunt de circa 6 ori mai mari
   • se adresează mult mai multor beneficiari, inclusiv micilor fermieri şi întreprinzători
   • vor putea fi obţinute mai simplu.
 • Fondurile pentru Dezvoltare Rurală se adresează deopotrivă micilor fermieri, asociaţiilor de fermieri, tinerilor, întreprinderilor mici şi mijlocii din sectorul agricol şi silvic (dar şi din servicii şi mica industrie), unităţilor de procesare, proprietarilor de păduri, agricultorilor din zona de munte, consiliilor locale.
 • Aceste fonduri se împart pe 4 mari direcţii. Fiecare direcţie (axă) are mai multe măsuri. 

A.  creşterea competitivităţii sectorului agricol şi forestier = 3,25 miliarde euro (45% din total)

   • sprijin pentru ferme de semi-subzistenţă (circa 85.000 de ferme mici vor primi 1.500 euro/ an, timp de 3 ani, dacă îşi fac un plan de modernizare)
   • modernizarea exploataţiilor agricole (16.000 de exploataţii agricole vor primi în jur de 70.000 euro/ proiect)
   • înfiinţarea de ferme de către fermieri sub 40 de ani (până la 40.000 euro/ fermă, conform proiectului depus)
   • sprijinirea înfiinţării grupurilor de producători agricoli (750 de grupuri de producători vor primi circa 250.000 euro/ proiect)
   • formare profesională şi informare (140.000 de fermieri vor fi instruiţi)

B. gospodărirea terenurilor agricole şi silvice = 1,8 miliarde euro (25% din total)

   • sprijin pe suprafaţă pentru zonele defavorizate, în principal zona de munte (circa 370.000 de fermieri vor primi suplimentar între 25 şi 250 euro/ hectar/ an)
   • sprijin pentru pajişti şi fâneţe (circa 95 euro/ hectar/ an)
   • sprijin pentru prima împădurire a terenului agricol (36.000 de hectare vor beneficia de fonduri de 5.000 euro/ hectar)

C. Îmbunătăţirea calităţii vieţii în mediul rural = 2,12 miliarde euro (30% din total)

   • diversificarea activităţilor neagricole (meşteşuguri, artizanat, produse tradiţionale, turism rural) (19.000 de beneficiari vor primi 10.000 euro/ proiect)
   • investiţii în mici întreprinderi la ţară – frizerii, reparaţii de utilaje agricole etc. (3.800 de mici întreprinderi vor fi finanţate cu 20.000 euro/ proiect)
   • renovarea satelor (circa 1.200 de consilii locale vor primi câte 1 milion de euro pentru drumuri comunale, canalizare, restaurarea construcţiilor cu valoare istorică şi culturală etc.)

D. Programul LEADER = 0,18 miliarde euro (2,5% din total).

   • Se va finanţa crearea de Grupuri de Acţiune Locală care vor sprijini proiectele de dezvoltare ale satelor.
 • Pentru pescuit va exista un fond special de 263 milioane euro pentru perioada 2007 – 2013 (în jur de 9.250 miliarde lei vechi). Cea mai mare parte din aceşti bani va fi alocată pentru:
   • crearea fermelor de acvacultură,
   • modernizarea bărcilor şi navelor de pescuit
   • finanţarea asociaţiilor de pescari.

   Ajutor de Stat

  • Fondurile pentru Dezvoltare Rurală vor veni prin Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP – fosta Agenţie SAPARD). APDRP are 42 de oficii judeţene, la care se vor putea depune proiecte începând cu primăvara anului 2007.
  • Ajutorul de Stat reprezintă subvenţiile şi creditele date de Ministerul Agriculturii începând cu 2007 pentru sprijinirea cultivării pământului şi a creşterii animalelor.
  • Ajutorul de Stat se va acorda sub formă de:
   • credite pentru producţia agricolă, ajutor pentru seminţe şi material săditor, subvenţii pentru tratamente fitosanitare, prime pentru asigurarea culturilor, sprijin pentru înfiinţarea plantaţiilor de viţă de vie şi pomi, subvenţii pentru irigaţii (în sectorul vegetal)
   • sprijin pentru cumpărarea de animale de rasă şi de reproducători, credite pentru producţie, subvenţii pentru centrele de însămânţare ale asociaţiilor de producători (pentru sectorul zootehnic).
  • Ajutorul de Stat va fi distribuit prin intermediul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) şi al Direcţiilor pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (DADR).

  Mecanisme de Piaţă

  • Mecanismele de piaţă reprezintă acţiunile de protejare a producătorilor agricoli atât în raport de concurenţa din afara Uniunii Europene, cât şi împotriva modificărilor de preţuri la produsele agro-alimentare.
  • Principalele mecanisme de piaţă care vor fi aplicate în România după intrarea în Uniunea Europeană sunt:
    • Preţul de intervenţie. Reprezintă acţiunea de cumpărare sau vânzare pe piaţă de către stat a unor cantităţi de produse pentru a proteja producătorii şi piaţa în condiţii de supraproducţie sau subproducţie. Acest mecanism este prevăzut în primul rând pentru cereale şi va asigura un preţ corect al grâului pentru producător.
    • Subvenţiile la export. Reprezintă sume de bani care se dau exportatorilor români care vând mărfuri agro-alimentare în afara Uniunii Europene, în condiţiile în care preţul de vânzare în afara Uniunii Europene este mai mic decât cel de pe piaţa internă a U.E.
  • Mecanismele de piaţă intră în atribuţiile Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA).
  • În perioada 2007 – 2013, aproximativ 12 miliarde euro vor veni de la Uniunea Europeană pentru agricultură şi dezvoltare rurală.
  • Această sumă reprezintă 40% din toate fondurile acordate României de către Uniunea Europeană pentru următorii 7 ani.

  Învăţaţi să fiţi fermieri în Uniunea Europeană!

  INFORMAŢII SUPLIMENTARE

  Legislaţie

  - ORDIN nr. 820 din 28 decembrie 2006
  pentru aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi a criteriilor tehnice de acordare a creditelor în anul 2007, în condiţiile Legii nr. 231/2005 privind stimularea investiţiilor în agricultură

  - ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 125 din 21 decembrie 2006
  pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură

  - ORDONANŢĂ nr. 51 din 30 august 2006
  pentru modificarea alin. (2) al art. 11 din Legea nr. 231/2005 privind stimularea investiţiilor în agricultură

  - ORDIN nr. 331 din 23 mai 2006
  privind aprobarea condiţiilor de atestare, a procedurilor de nregistrare şi de eliberare a atestatelor de fermă familială cu caracter comercial, precum şi a modelului acestui atestat

  - LEGE nr. 156 din 15 mai 2006
  pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2006 privind acordarea de facilităţi producătorilor agricoli şi crescătorilor de animale n perioada de preaderare la Uniunea Europeană
  Publicat n Monitorul Oficial cu numărul 433 din data de 19 mai 2006

  - ORDIN nr. 1282 din 25 aprilie 2006
  privind aprobarea tarifului unic pentru activităţile specifice desfăşurate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliara şi de instituţiile sale subordonate, perceput pentru terenurile agricole

  - ORDIN MAPDR nr. 233 din 6 aprilie 2006
  privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 100/2006 pentru aprobarea Listei obiectivelor de investiţii, criteriile tehnice de acordare, precum şi plafonul maxim al creditelor ce se acordă în anul 2006, în condiţiile Legii nr. 231/2005 privind stimularea investiţiilor în agricultură
  Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 325 din data de 11 aprilie 2006

  - ORDIN MAPDR nr. 217 din 29 martie 2006
  privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 979/2005 pentru aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi a plafonului maxim al creditelor ce se acordă în anul 2005 în condiţiile Legii nr. 231/2005 privind stimularea investiţiilor în agricultură
  Publicat în Monitorul Oficial cu numărul  nr. 312 din 6.aprilie 2006

  - ORDIN nr. 213 din 23 martie 2006
  pentru aprobarea onorariilor maximale aplicabile conform prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 20/2006 privind acordarea de facilităţi producătorilor agricoli şi crescătorilor de animale în perioada de preaderare la Uniunea Europeană, corespunzătoare activităţilor de realizare şi de verificare a lucrărilor de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei, desfăşurate de către persoanele fizice şi juridice autorizate pe teritoriul României

  - ORDIN MAPDR nr. 212 din 23 martie 2006
  privind aprobarea tarifului unic pentru activităţile specifice desfăşurate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliara şi de instituţiile sale subordonate, perceput pentru terenurile agricole
  Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 388 din data de 5 mai 2006

  - HOTĂRRE DE GUVERN nr. 318 din 8 martie 2006
  pentru modificarea pct. 8 lit. a) şi b) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare, aprobate prin Hotărrea Guvernului nr. 876/2005
  Publicat n Monitorul Oficial cu numărul 249 din 20 martie 2006

  - Ordin MAPDR nr. 100 din 20.02.2006
  pentru aprobarea Listei obiectivelor de investiţii, criteriile tehnice de acordare, precum şi plafonul maxim al creditelor ce se acordă n anul 2006, n condiţiile Legii nr. 231/2005 privind stimularea investiţiilor n agricultură
  Publicat n Monitorul Oficial cu numărul nr. 185 din 27.02.2006

  - ORDONANŢĂ nr. 20 din 26 ianuarie 2006
  privind acordarea de facilităţi producătorilor agricoli şi crescătorilor de animale n perioada de preaderare la Uniunea Europeană
  Publicat n Monitorul Oficial cu numărul 83 din data de 30 ianuarie 2006

  - ORDONANŢĂ nr. 10 din 26 ianuarie 2006
  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare
  Publicat n Monitorul Oficial cu numărul 83 din data de 30 ianuarie 2006

  - ORDIN nr. 1350 din 27 decembrie 2005
  privind aprobarea Listei societăţilor de asigurare şi asigurare-reasigurare care practică asigurări pentru culturi agricole, animale, păsări, familii de albine şi peşti, agreate de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, pentru anul agricol 2005-2006
  Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 7 din data de  4 ianuarie  2006

  - ORDIN M. S. nr. 536 din 23 iunie 1997
  pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei
  Publicat n Monitorul Oficial cu numărul 140 din data de 3 iulie 1997

Informatii utile
Anunturi
Agricultura ecologica
Cercetare
Planul Strategic al MADR
Dosare Negociere
Agricultura (pdf)
  Piscicultura (pdf)
Rezultate
Agricultura (pdf)
Legături utile
Contacte
Afaceri
Preţuri pieţe
Cotaţii bursiere
Târguri şi expoziţii
Foto targuri si expozitii
Oportunităţi afaceri


Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură - FAO vă invită să susţineţi iniţiativa  pentru eradicarea  foametei la nivel mondial. Votează şi tu petiţia UN-FAO / Vote here: http://www.1billionhungry.org/


APEL pentru depunerea propunerilor de programe de informare şi promovare pentru produse agricole în ţări terţe

MADR partener al Proiectului Transnaţional SEE "TECH FOOD"

RICA (Reteaua de Informatii Contabile Agricole)
------------
GHIDUL
ECO-CETĂŢEANULUI

            
Copyright © 2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale